/ Cuviosul Paisie Aghioritul / DVD despre Cuviosul Paisie Aghioritul: Transmisionistul Armatei și al lui Dumnezeu. Introducere și cap. 1

DVD despre Cuviosul Paisie Aghioritul: Transmisionistul Armatei și al lui Dumnezeu. Introducere și cap. 1

DVD despre Cuviosul Paisie Aghioritul: Transmisionistul Armatei și al lui Dumnezeu. Introducere și cap. 1

Comuniune Ortodoxă.ro vă readuce în atenție un DVD în limba română, intitulat „Cuviosul Paisie Aghioritul (1924-1994). Transmisionistul Armatei şi al lui Dumnezeu”. Acesta reprezintă un medalion duhovnicesc realizat cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la naşterea marelui Stareţ athonit, şi a 20 de ani de la fericita sa adormire.

Materialul a fost editat iniţial în limba greacă şi oferit gratuit în mii de exemplare de către Centrul pentru Unitatea, Studiul şi Promovarea Valorilor Noastre „Enomeni Romiosini” din Grecia. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi pentru creştinii din România. Textul lecturat de pr. Petru Sidoreac și de preoteasa Felicia Sidoreac este extras din cartea „Viaţa Cuviosului Paisie Aghioritul” scrisă de Ieromonahul Isaac, în traducerea Părintelui Ieroschimonah Ştefan Nuţescu de la Schitul Lacu – Sf. Munte Athos. Acţiunea se va repeta şi în alte limbi.

Această primă ieşire în public a materialului a fost urmată de oferirea, din partea aceluiaşi Centru, pentru Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, a 1000 de asemenea DVD-uri, cu prilejul Simpozionului Internaţional dedicat Cuviosului Paisie Aghioritul, organizat la Mănăstirea Neamţ, între 13 şi 15 noiembrie 2014.

Materialele postate aici pot fi folosite liber de către oricine. Vă invit să urmăriţi, capitol după capitol, întreaga viaţă a acestui mare sfânt contemporan, recunoscut ca sfântul dragostei, al smereniei şi  al jertfelniciei.

Cuviosul Paisie Aghioritul este sfântul familiştilor, dar şi al monahilor, sfântul bolnavilor de cancer etc., al celor stăpâniţi de droguri şi alte patimi, al şoferilor aflaţi în situaţii extreme, precum şi al tuturor celor care-şi doresc renaşterea la o nouă viaţă duhovnicească.

Opriţi-vă, pentru câteva minute, din iureşul vieţii, care provoacă atâta stres şi depresie, şi hrăniţi-vă din pacea izvorâtă dintr-o viaţă închinată slujirii lui Dumnezeu şi aproapelui. Veţi vedea cu siguranţă diferenţa. Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul este prea mărinimos, pentru a nu răspunde dragostei dumneavoastră.

După ce urmăriţi, trimiteţi acolo unde ştiţi că este nevoie.

Puteţi salva într-un folder special tot materialul pe care îl vom posta, împărţit în capitole, eşalonat.

 Vă mulţumesc şi implor asupră-vă binecuvântarea Cuviosului Paisie Aghioritul.

Pr. Petru Sidoreac

DVD despre Cuviosul Paisie Aghioritul: Transmisionistul Armatei și al lui Dumnezeu. Introducere și cap. 1