/ Cuviosul Paisie Aghioritul / Sfaturi către monahi (L). Metaniile

Sfaturi către monahi (L). Metaniile

Metaniile

 

Atunci când luăm masa de seară devreme (ora patru după-masă), noaptea ne putem ruga foarte bine, putând face chiar şi câteva metanii, după ce au trecut trei-patru ore. Însă rugăciunea şi închinăciuni putem face imediat după ce s-a citit Pavecerniţa. Este bine ca metaniile să le facem când ne sculăm, ca să se dezgheţe uleiurile, iar maşina noastră duhovni­cească să pornească şi să lucreze rugăciunea.

Fireşte, programul acesta va trebui să-l respectăm atunci când ne aflăm în chilia noastră. Dar când suntem găzduiţi, va trebui să mâncăm ceea ce ni se oferă, fie sărat, fie acru, fie conservă. Să nu ne ţinem tipicul nostru în mănăstiri străine sau în casele creş­tinilor. De aceea este bine să stăm în chilia noastră şi să ne împlinim tipicul nostru care ne ajută. În aceste cazuri însă vom face ce vom putea, fie metanii, închi­năciuni, fie Rugăciunea. Însă metaniile nu este bine să le facem imediat după mâncare, mai ales dacă am mâncat târziu. Iar cel care vrea neapărat să facă poate să facă totuşi câteva, însă fără să se aplece, ci numai să îngenuncheze stând drept.

Metaniile, precum am spus, ajută mult după somn, când ne sculăm noaptea la rugăciune, însă pe cel tânăr îl ajută şi înainte de a se culca seara, dar după ce au trecut patru ore de la masă. În afară de faptul că pornesc maşina noastră duhovnicească pentru rugăciune, ele ne pricinuiesc şi multe alte bună­tăţi. Mai întâi de toate ne închinăm lui Dumnezeu şi Îi cerem, cu smerenie, mila Sa. Al doilea bine care ne vine prin ele este că se smereşte trupul cel sălbatic, se linişteşte şi dobân­deşte nepătimire. Iar al treilea este că ne dau şi sănătate trupească alungând tot mu­cegaiul moliciunii şi aducând omului îndoita sa sănă­tate.

Cei ce obosesc repede atunci când fac metanii pot să le facă la intervale, câte puţine după fiecare aţă de metanii. Modul acesta este odihnitor şi folositor şi pentru rugăciune.

 

 

Fragment din cartea Epistole a Cuviosului Paisie Aghioritul. Traducere din limba greacă de Ieroschim. Ştefan Nuţescu, SCHITUL LACU – SFÂNTUL MUNTE ATHOS. Editura EVANGHELISMOS, Bucureşti, 2005.

 Sfaturi către monahi (L). Metaniile