/ Cuviosul Paisie Aghioritul / Simpozion internațional dedicat Cuviosului Paisie Aghioritul – 2. Mesaje din Grecia. VIDEO

Simpozion internațional dedicat Cuviosului Paisie Aghioritul – 2. Mesaje din Grecia. VIDEO

Simpozion internațional dedicat Cuviosului Paisie Aghioritul – 2. Mesaje din Grecia. VIDEO

 

 

După cuvântul de deschidere a Simpozionului Internațional dedicat Cuviosului Paisie Aghioritul ”Întâlnire cu Părintele duhovnicesc” de la Mănăstirea Neamț (13-15 noiembrie 2014), au fost citite mesajele transmise de unele mănăstiri athonite din a căror obște a făcut parte și Sfântul omagiat: Filoteu, Stavronikita și Cutlumuș. De asemenea, au fost aduse la cunoștința organizatorilor și a participanților urările verbale ale tuturor invitaților greci – arhierei, stareți și starețe – care nu au putut participa la eveniment. 

Vă prezentăm mai jos o parte din materialele menționate.

 

1. Mesajul Mănăstirii Filoteu – Sf. Munte Athos

 

2. Mesajul Mănăstirii Cutlumuș – Sf. Munte Athos

 

3. Mesaje din partea unor ierarhi, stareți și starețe din Grecia

 

4. Mesajul Mănăstirii Stavronikita – Sf. Munte Athos

 

Sfânta Mănăstire Stavronikita

Sfântul Munte Athos

 

 Nr. 64/19. 09. 2014

Către                                                                                                                                                              

Înaltpreasfinţitul Teofan

Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei

Iaşi, România

 

 

Înaltpreasfinţia Voastră,

 

 

 

Răspunzând scrisorii pe care ne-aţi expediat-o în data de 06. 06. 2014, salutăm cu o deosebită emoţie organizarea Simpozionului internaţional dedicat personalităţii şi învăţăturii Cuviosului Paisie şi Vă urăm mult succes în defăşurarea lui, spre binele şi întărirea duhovnicească a credincioşilor din de Dumnezeu păzita Voastră eparhie şi a tuturor creştinilor dreptmăritori.

Timp de peste 10 ani (1968-1979) Părintele Paisie s-a nevoit în chilia pustnicească „Sfânta Cruce”, situată la o distanţă de 20 de minute faţă de Sfânta Mănăstire Stavronichita. Întreaga înfăţişare a chiliei sale, atât cea exterioară, cât şi cea interioară, era smerită, simplă, sărăcăcioasă, având doar cele de maximă necesitate, după rânduiala vieţii ascetice autentice. Nu exista nimic în spaţiul respectiv care să poată trăda odihna trupului, nimic care să provoace interes omului cu cugetare lumească. Sfântul Diadoh al Foticeii ne spune: „nimic nu este mai sărac decât o minte care, fără Dumnezeu, să cugete cele ale lui Dumnezeu” (cap. 7) şi, prin urmare, nimic altceva nu există care să îmbogăţească pe om mai mult decât faptul de a trăi şi a cugeta după Dumnezeu, a trăi, adică, empiric prezenţa lui Dumnezeu în toate segmentele vieţii lui. Cuviosul Paisie cu viaţa sa strict ascetică, cu ţinerea minţii într-o permanentă comuniune bazată pe rugăciune, cu evlavia şi curăţia inimii, a început să simtă în duh, din belşug, dragostea lui Dumnezeu şi să fie luminat cu harismele Harului dumnezeiesc necreat.

Acest tezaur duhovnicesc al Cuviosului Paisie era cel care înfrumuseţa, lumina şi făcea atrăgătoare simpla şi sărăcăcioasa sa chilie, şi, totodată, constituia izvorul care oferea o asemenea putere cuvântului său încât să picure în adâncurile sufletelor mulţimii de pelerini evlavioşi sentimentul trăirii mântuitoare a Cuvântului lui Dumnezeu şi să le umple de odihnă cerească şi nesfârşită pace dumnezeiască.

Urându-Vă, din nou, mult succes în desfăşurarea simpozionului şi, solicitând rugăciunile şi binecuvântarea Înaltpreasfinţiei Voastre, Vă sărutăm dreapta cu respect.

 

Stareţul Sfintei Mănăstirii Stavronikita

 

Arhim. Tihon

dimpreună cu fraţii mei cei întru Hristos

 

Material realizat de Pr. drd. Petru Sidoreac

 

Simpozion internațional dedicat Cuviosului Paisie Aghioritul – 2. Mesaje din Grecia. VIDEO