/ Familia ortodoxă / Micul creştin (D). Din tainele picturii bisericești

Micul creştin (D). Din tainele picturii bisericești

Din tainele picturii bisericești 

 Pr. drd. Petru Sidoreac

Carte care stabileşte

Cum pictura-mpodobeşte

Ai bisericii pereţi.

Titlul ei, îl ştiţi, băieţi?

(Erminia picturii bizantine)

 

În Altar, jur-împrejur,

În rândul de jos, copii,

Sunt pictaţi, eu pot să jur,

Sfinţi înveşmântaţi. Îi ştii?

(Sfinţi ierarhi)

 

În absida din altar

Te privesc de-acolo, sus,

Maica Sfântă şi Iisus.

Ce icoană-i, aşadar?

(Maica Domnului Platytera)

 

Şi mai sus eu văd un munte

Cu jertfelnic, şi-un copil

Ce-i salvat de-un înger iute.

Titlul scenei, te rog, zi-l!

(Jertfa lui Avraam)

 

Află că-n biserici, în absida dreaptă,

Spre o scenă mare privirea se-ndreaptă:

Peşteră, o Mamă, Prunc, păstori şi magi.

Concluzii corecte sunt sigur că tragi.

(Scena Naşterii Domnului)

 

Tot într-o absidă, dar în partea stângă,

Unde doar privirea poate să ajungă,

Vezi o biruinţă, lanţuri sfărâmate,

Pe Iisus cum drepţii din iad iute-i scoate.

(Scena Învierii Domnului)

 

Icoană pe hârtie imprimată

Cu puţini bani, acelaşi sfânt arată.

(Litografie)

 

În biserică, în prima jumătate

Văd chipuri slabe, viu pictate.

Sunt sfinţii care au murit frumos,

Trăind în post şi rugăciuni către Hristos.

(Sfinţii Cuvioşi)

 

Înaintând mai spre Altar,

Alte noi chipuri ne apar

Sunt cei care cu moarte-au dovedit

Că pe Hristos total ei L-au iubit.

(Sfinţii Mucenici)

 

Icoană corectă

A Sfintei Treimi

Fără influenţă

De pe la străini.

(Trei îngeri la stejarul din Mamvri)

 

Biserică de mănăstire ce afară

Are pictată Judecata-n chip măreţ.

Străbunii peste tot faima-i purtară

Cu-al ei vestit albastru: …

(Voroneţ)

 

Micul creştin (D). Din tainele picturii bisericești