Profetul Elisei era de origine din orașul Abel-Mehola din Valea Iordanului, şi a fost chemat din tinerețe de Sfântul Ilie la ucenicie.…
Atunci când Sfântul Prooroc Ilie a fost ridicat la cer în carul de foc, pe un deal din apropierea Ierihonului,…
Există creștini care se tem să se împărtășească cu Preacuratele Taine pentru a nu lua microbi. Dacă era într-adevăr așa,…
La Vitezda, în pridvoare, Solomon olog aşteaptă şi-al lui David Fiu apare să-i arate calea dreaptă.   La Sihar, altă…
Eu sunt uşa, zice Mântuitorul. Iisus Hristos, Domnul nostru, S-a făcut pentru noi uşă de intrare în Împărăţia lui Dumnezeu. Căci…
Puterea vindecătoare a Sfintei Împărtășanii
03/06/2016
EPISCOPUL ALEXANDROS DE ZILA (SEMENOFF TIAN CHANSKY) Multe dintre vindecările minunate ale Sfântului Ioan de Kronștadt (1829-1908), sfânt contemporan foarte…
Sfântul Ignatie Briancianinov Iarăși îti aduc, fiu credincios al Bisericii de Răsărit, cuvânt de sfat nemincinos și bun. Acest cuvânt nu…
1. Nu vă temeți să fiți fermi cu mine. Aceasta mă face să simt o mai mare siguranță. 2. Nu mă…
Drum ce şerpuieşte printre nuanţe diferite de verde. E atâta verde şi sunt atâtea turle ştefaniene de biserici pe valea…
Deseori se întâmplă ca oamenii care merg pe calea bunei vieţuiri creştineşti, brusc şi, după cât se pare, fără nici…