/ Category / Predici şi articole

Predici şi articole

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu (II Tim 3, 16) şi Acelaşi Duh Sfânt i-a inspirat pe toţi scriitorii Bibliei.…
Printre cele mai plăcute asemănări alese pentru Împărăţia Cerurilor, imaginea unei nunţi a fost surprinsă în mod deosebit de către…
Prima parte a capitolului 21, din Evanghelia după Matei, ne prezintă intrarea Mântuitorului în Ierusalim şi izgonirea vânzătorilor din Templu.…
Pentru creştinii bogaţi din Alexandria Egiptului, – loviţi de cuvintele Mântuitorului că „mai uşor intră cămila prin urechile acului decât…
Zece mii de talanţi şi o sută de dinari. Două valori atât de diferite ca mărime, cum este diferenţa dintre…
Suflă, Duhule Sfinte, şi ne adună, de pe unde ni-e slujirea fiecăruia, pe muntele Sionului, că Maica Vieţii ne aşteaptă…
În duminica a IV-a din Postul Mare, Biserica ne-a pus înainte varianta după Marcu (9, 17-32) a prezentei minuni pe…
Propovăduirea despre a doua venire a Domnului în slava Tatălui a fost esenţa propovăduirii apostolice. Ca unii care L-au văzut cu…
Bătrânul Calinic Isihastul a povestit următoarele: „Era la Russikon[1] un monah care avea rugăciunea minții. Odată a spus ucenicului său…
Fiecare text al evangheliilor poartă în sine înţelesuri directe sau mai tainice, pe care Duhul Adevărului le descoperă celor care…