/ Category / Predici şi articole

Predici şi articole

Ce evanghelie potrivită pentru a pune temelie de nezdruncinat Sfintei Liturghii în care cinci prescuri şi două substanţe lichide, vinul…
Ce oglindă minunată a vindecării noastre sufleteşti avem în această evanghelie! Parcă în nici o altă pericopă nu-i o mai…
Evanghelia de azi, pe lângă arătarea minunii vindecării slăbănogului pe baza credinţei celor care l-au adus la Hristos, este şi…
O icoană a acestei Evanghelii ar trebui să aibă trei planuri, respectiv s-ar putea deosebi în ea trei grupuri mişcătoare…
Ce minunată asemănare între întâmplarea din această evanghelie şi vindecarea noastră sufletească la întâlnirea cu Hristos! Întreg capitolul opt cuprinde…
În Sfânta Scriptură sunt cuvinte ale Mântuitorului pe care le-a rostit silit de aplecarea poporului mai mult spre cele ale…
O nouă perioadă de slujire începe în Biserică, o dată cu această duminică. Este perioada Octoihului care durează până la…
Ce potrivită alegere a textului acestei evanghelii pentru Duminica Tuturor Sfinţilor, pe care o sărbătorim la opt zile după Cincizecime!…
Apa, element al creaţiei lui Dumnezeu – „pământul s-a închegat, la cuvântul Domnului, din apă şi prin apă“ (II Ptr…
Iubiţi credincioşi, Hristos S-a înălţat! (...) Astăzi prăznuim pe cei 318 Părinţi adunaţi la Sinodul I Ecumenic din anul 325,…