/ Sfinţi şi Cuvioşi / Mănăstirea „Sfântul Proroc Elisei” din Ierihon

Mănăstirea „Sfântul Proroc Elisei” din Ierihon

Mănăstirea „Sfântul Proroc Elisei” din Ierihon

Profetul Elisei era de origine din orașul Abel-Mehola din Valea Iordanului, şi a fost chemat din tinerețe de Sfântul Ilie la ucenicie. L-a urmat pe Ilie după ce a sacrificat o pereche de boi, din cele 12 perechi pe care le avea, pentru a hrăni oamenii (III Regi 19, 16,19-21).

Istorisirea lucrării lui Elisei este relatată în III Regi 19 şi IV Regi 2-9; 13 şi conţine o serie de 18 întâmplări. Deşi ni se spune că Elisei a avut o casă în Samaria (IV Regi 6, 32), el a călătorit mult prin ţară, la fel ca şi Samuel, şi s-a bucurat de acces la curţile regale şi în locuinţele ţăranilor.

Mănăstirea „Sfântul Proroc Elisei” din IerihonLucrarea lui Elisei prefigurează minunile din lucrarea Mântuitorului Hristos. Elisei este menţionat o singură data în Noul Testament (Luca 4, 27).

Încă din cele mai vechi timpuri, profetul Elisei este considerat patronul Ierihonului şi de aceea, astăzi, în apropierea sicomorului lui Zaheu se înalţă Mănăstirea „Sfântul Proroc Elisei”.

Ca locuri de pelerinaj, în Ierihon se mai găsesc Izvorul Prorocului Elisei şi Peştera Prorocului Ilie.

Silviu Cluci

sursa: doxologia.ro

Mănăstirea „Sfântul Proroc Elisei” din Ierihon