/ Sfinţi şi Cuvioşi / Bucură-te lauda cea frumoasă a Basarabovului!

Bucură-te lauda cea frumoasă a Basarabovului!

Bucură-te lauda cea frumoasă a Basarabovului!„Precum oarecând porumbelul a vestit lui Noe contenirea potopului, și îmblânzirea Stăpânului, așa și Sfintele tale Moaște fericite, ne-au pricinuit încetarea tuturor scârbelor, și nu numai vestitor de bucurie te-ai arătat, ci și mijlocitor te-ai făcut către Domnul, pentru potolirea mâniei, celei cu dreptate pornite asupra noastră. Pentru aceasta toți cu un glas te fericim, și cu credință alergăm la ajutorul tău; ca prin rugăciunile tale cele bine primite lui Dumnezeu, să scăpăm de toată ispita și să ne împărtășim veșnicei împărății cerești”.

„Părinte Dimitrie, de mic ți-ai înfrânat poftele, și toată voia dulceții trupului ai lepădat, și cu vitejie împotriva șarpelui te-ai luptat, prin post și prin rugăciuni, până l-ai biruit; pentru aceasta cununa ostenelilor de la Domnul Dumnezeu ai primit”. 

Sărăcia Domnului o ai iubit, urând bogăția cea trecătoare; pentru aceea ai câștigat împărăția cea pururea veșnică”. 

 

Stihuri la Sf. Cuv. Dimitrie Basarabov

„Ca un al doilea sicriu din apa Lomului ieșind, 

Și Basarabovul cu facerea de minuni mângâind;

Mai pe urmă te-ai dat Valahiei Voevod mare, 

Gonind pre păgâni, și ciuma cu putere tare”. 

 

Bucură-te lauda cea frumoasă a Basarabovului!