/ Sfinţi şi Cuvioşi / Cum priveghea Sf. Neagoe Basarab nopțile

Cum priveghea Sf. Neagoe Basarab nopțile

Cum priveghea Sf. Neagoe Basarab nopțile

„După aceasta, Neagoe a ieșit din sala cea mare a tronului și venind în odăile domnești, a intrat singur în cămara sa, unde petrecea ca într-o chilie mănăstirească. S-a dezbrăcat de veșmintele strălucite, și-a dat de pe creștet cununa de aur și a rămas într-un anteriu din pânză aspră și proastă. A aprins candela și a căzut cu fața la pământ înaintea icoanelor. Așa făcea noapte de noapte de când urcase pe tronul țării, căci cercetând Sfintele Scripturi, așa găsise că e mai de folos a viețui un domn.  Solomon, David, Iezechia și toți regii Vechiului Testament au izbutit prin rugăciune și smerenie și numele lor a fost cinstit pentru aceasta. Așijderea și în Legea cea Nouă, Constantin cel Mare, Theodosie, țarul Lazăr și toți binecredincioșii împărați care au căzut și au fost biruiți, au pătimit necaz din pricina mândriei și a bizuirii pe sine”.

Fragment din cartea Măria sa, Neagoe Basarab…Însemnările monahiei Platonida, Doamna Despină a Țării Românești, Ed. Bonifaciu. 

Cum priveghea Sf. Neagoe Basarab nopțile