/ Sfinţi şi Cuvioşi / Tânărul dumnezeiesc, Nestor!

Tânărul dumnezeiesc, Nestor!

Tânărul dumnezeiesc, Nestor!Întru această zi, facem pomenirea Sfântului Mare Mucenic Nestor, care, cu binecuvântarea Sf. M. Muc. Dimitrie, a biruit pe ucigătorul de creștini, Lie. Cu ale lui sfinte rugăciune, Doamne miluiește-ne pe noi!

„Tânăr dumnezeiesc te-ai făcut cu adevărat Nestore, strălucind cu frumusețea trupului, înțelepte; înfrumusețat cu dumnezeiescul har și îmbrăcat cu putere. Pentru aceea pierzând puterea lui Lie, cu puterea Atotțiitorului bucurându-te ai luptat și te-ai numărat cu cetele mucenicilor; cu care împreună veselindu-te, adu-ți aminte de noi.”

„Nu te-ai spăimântat de sălbăticirea vrăjmașilor, nici te-ai înfricoșat de bătăile trupului; ci fără de temere ai alergat la luptă, înțelepte, purtând arma cea nebiruită, dumnezeiasca Cruce: Drept aceea ai și omorât pe înșelătorul și fiind omorât Nestore, te-ai învrednicit de viață, stând înaintea lui Hristos.”

ICOS

„Cu dumnezeiască putere luptând, preafericite, purtător de biruință te-ai arătat; pe vrăjmași cu picioarele tale călcându-l, te-ai mărit; purtător de cunună te-ai arătat, împreună cu cetele cinstiților purtători de lupte, Nestore, și pe Aaron l-ai covârșit, viteazule al lui Hristos, aducându-ți împreună cu Abel dumnezeiescul tău sânge, și acum stai înaintea dumnezeiescului scaun al Ziditorului, împreună cu cetele îngerilor, rugându-te neîncetat pentru noi toți.”

Tânărul dumnezeiesc, Nestor!