/ Sfinţi şi Cuvioşi - Învăţătura / Despre rugăciune

Despre rugăciune

Despre Rugăciune

(Sfaturi ale Părintelui Efrem Catunakiotul către un grup de laici)

 În 1973, un grup de tineri din Nafpaktos, având duhovnic pe părintele Spiridon Logothetis, l-a vizitat pe Avva Efrem pentru folos duhovnicesc. I-a primit liniştit şi plin de pace; după această primire şi după oferirea paharului de apă rece, în pustiul de la Catunakia, într-o zonă fără de apă, le-a adresat cuvânt luminat şi plin de trăire:

     – Copiii mei, temelia vieţii în Hristos sunt cele două mari Taine: rugăciunea şi Dumnezeiasca Împărtăşanie. Să ascultaţi sfaturile şi poruncile duhovnicului, mai ales cu privire la aceste două mari Taine. Pentru a construi o adevărată viaţă este nevoie de o piatră adevărată, iar piatra este Hristos. Chemarea lui Hristos prin rugăciune şi participarea la Trupul şi Sângele de viaţă făcător al lui Hristos este începutul şi sfârşitul vieţii în Hristos. Acesta este canonul pentru voi cei ce vă aflaţi în lume. Hristos vă iubeşte! Să aveţi nădejde în El, fiindcă cine nădăjduieşte în Hristos nu dă greş niciodată.

     În Rugăciunea minţii “Doamne, Iisuse Hristoase, miluieşte-mă” există rugăminte, mulţumire, mângăiere, slăvire, pocăinţă. Diavolul începe întăi să fiarbă, mai apoi să plesnească, iar mai încolo fuge departe.

     Vrei să simţi nespusa bucurie atunci când plângi şi să spui “îţi mulţumesc, Doamne, că nu m-ai trecut cu vederea şi nu mi-ai dat după păcatele mele, ci îmi dai mereu atâta bucurie”? Vrei să vezi pe Hristos şi pe Maica Sa? Vrei să vezi paradisul încă din lumea aceasta? Spune Rugăciunea lui Iisus şi va veni ziua în care numai rugăciunea aceasta vei spune.

 

Despre rugăciune