/ Category / Duhul Sfânt

Duhul Sfânt

Monahul Teofil din această mănăstire, a spus următoarele: „Deoarece suntem monahi, datoria noastră este ca totdeauna să fim cu luare-aminte…
La-nceput, când peste haos Paracletul cald clocea și Cuvântul în Pronaos Basilica concepea,   Experiența Cincizecimii de atuncea se trăia…
„Cât de mare este compătimirea lui Dumnezeu față de starea noastră nenorocită, adică față de neatenția noastră pentru purtarea Lui…
Sufletele triste, care sunt chinuite cu diverse boli psihice, când Îl găsesc pe Hristos, simt ca și cum ar fi…