/ Category / Mănăstirea Sfântul Proroc Elisei din Ierihon

Mănăstirea Sfântul Proroc Elisei din Ierihon

Profetul Elisei era de origine din orașul Abel-Mehola din Valea Iordanului, şi a fost chemat din tinerețe de Sfântul Ilie la ucenicie.…