/ Category / Mihail și Gavriil

Mihail și Gavriil

Ce des auzim paşii îngerilor pe paginile Sfintei Scripturi! Dacă vom reuşi, cititorule, s-o citim pe-ndelete, am vedea cum îngerii…
Cinstea cea mai mare se cuvine doar lui Dumnezeu. A da făpturii cultul suprem înseamnă idolatrie şi cine săvârşeşte acesta…