/ Category / misiunea eshatologică a îngerilor

misiunea eshatologică a îngerilor

Ce des auzim paşii îngerilor pe paginile Sfintei Scripturi! Dacă vom reuşi, cititorule, s-o citim pe-ndelete, am vedea cum îngerii…