/ Category / Monahism

Monahism

Din păcate, în epoca noastră avem mulţi care tulbură pe Biserica Mamă. Dintre aceştia, cei cu ştiinţă de carte au…
Sfinţii Părinţi, odinioară, fugeau mai întâi în pustie şi se pustiau de patimile lor prin nevoinţă şi, fără planuri şi…
    Cei bolnavi, care nu se pot nevoi trupeşte, se pot nevoi duhovniceşte cu atenţie şi cu rugăciune neîncetată…
  Munca multă, cu oboseala şi împrăştierea ei, mai ales când se face în grabă alungă trezvia şi sălbăti­ceşte sufletul.…
    Din focul ispitelor prin care au trecut, Sfinţii au dobândit sfinţenie şi experienţă duhovnicească, pe care ne-au lăsat-o…
    Sufletul care încă mai este impresionat de frumu­seţile materiale dovedeşte că trăieşte încă viaţa cea deşartă, de aceea…
    Fericiţi sunt acei oameni care au reuşit să imite pământul cel smerit care, deşi este călcat de toţi,…
Dragostea duhovnicească este mai înaltă decât dragostea ce o au fraţii după trup, pentru că înru­deşte pe om prin Hristos…
Pentru ca cineva să sporească în călugărie va trebui să fie înţelept, să aibă bărbăţie, să se nevoiască cu multă…
    Prin urmare, este absolut necesară luarea-amin­te în timpul zilei. Adică să luăm aminte la mintea noas­tră şi la…