/ Category / Preot Petru Roncea

Preot Petru Roncea

Episcopul Jean Kovalevsky, în cartea sa numită «Taina originilor», apărută la Editura Anastasia, în 1996, arată că scopul planului dumnezeiesc…
Cine n-a auzit despre Sfântul Ioan Gură de Aur? Toată lumea se foloseşte de învăţăturile lui. Chiar şi cei care…
Numele Sfântului Antonie cel Mare a rămas în conştiinţa Bisericii ca întâiul îndrumător şi dascăl al vieţii de obşte, el…
Pe 17 decembrie, în calendarul creştin ortodox stă înscrisă pomenirea Sfântului Prooroc Daniel şi a celor trei Tineri, Anania, Azaria…