/ Category / Schimbarea la Fata

Schimbarea la Fata

Propovăduirea despre a doua venire a Domnului în slava Tatălui a fost esenţa kerigmei apostolice. Ca unii care L-au văzut cu…
Propovăduirea despre a doua venire a Domnului în slava Tatălui a fost esenţa propovăduirii apostolice. Ca unii care L-au văzut cu…