/ Category / Tinerii

Tinerii

„Dacă vrei să-l introduci pe fiul tău în societate, grăbește-te să-i găsești mireasă, mai înainte de a se duce la…
  Statuie timp de patru luni   Au încer­cat să‑i facă injecţii, dar acele seringilor se strâmbau şi se rupeau…
Stareţul nu a încetat să-i ajute pe oameni nici chiar după adormirea sa. Nu numai atunci când se afla în…
  Mărturia monahului Paisie: „Studiam dreptul atunci când la 22 august 1988 l-am vizitat pe Stareţ împreună cu colegul meu,…
  Sunt multe cazuri când fumători împătimiţi s-au lăsat de fumat cu ajutorul Stareţului. Cuvintele lui nu erau numai nişte…