/ Category / Viaţa liturgică

Viaţa liturgică

„Tu singur ești străin în Ierusalim și n-ai aflat de faptele întâmplate în el în aceste zile?” Nu ne despart…
Hristos a-Nviat, biruinţa Eternului har s-a-ntrupat, slăviţi-I în veci elocinţa, că a-Nviat cu adevărat.   Hristos a-Nviat, boldul morţii tocit…
În ziua cea Mare de Vineri, când pomenim răstignirea Domnului, cei mai mulţi creştini ţin post negru cum se cuvine la…
După ce Domnul a fost vândut de prietenul şi ucenicul Lui cu treizeci de arginţi, a fost dus mai întâi…
Paștile evreiesc avea să se serbeze Vineri; era deci potrivit ca adevărul să urmeze preînchipuirii, adică atunci să Se jertfească…
Când Iisus S-a suit în Ierusalim și era în casa lui Simon leprosul, o femeie păcătoasă, s-a apropiat de El…
Marea Marți pe cele zece fecioare înainte ne pune. Și ele biruință aduc dreptului Stăpân. Pe când Domnul nostru Iisus…
De astăzi încep Sfintele Patimi ale Domnului nostru Iisus Hristos. Înainte de altele, este luat, ca preînchipuire a Domnului, Iosif…
Viaţa publică a Domnului Iisus Hristos a ajuns în ultima săptămână. Ce mare-i această săptămână, de-i acordă Sfântul evanghelist Ioan,…
Chiar dacă spui tu că este o poveste ceea ce cred eu, aceasta este cea mai frumoasă poveste din lume.…